Radni

radni gmina ojrzen

WÓJT KONTRAKTOWY POSZUKIWANY

Zatrudnimy Wójta Kontraktowego
NOWY PROJEKT PIS OGRANICZA KADENCJE WÓJTA DO DWÓCH KADENCJI 
TAKA SYTUACJA ZMUSZA niektórych Radnych i mieszkańców do poszukiwania Nowego Wójta !

Kto nim będzie za wcześnie o tym mówić jednak Najwyższy czas na jego poszukiwanie oraz określenie warunków jakie musi spełniać aby wykluczyć kolejnego marzyciela, dewianta który wydaje się marzyć o czystej gminie wydając w tym samym czasie kolejne zezwolenie na budowę kurnikow na terenie wcześniej przeznaczonych dla zabudowy rekreacyjnej.

Oto jakie cechy winien posiadać Wójt Kontraktowy czyli poza układami.

Zapewnić, że nie będzie robił czystki personalnej w Urzędzie, Szkołach i OSP tzn. że nie zwolni nikogo z posad gminnych i szkolnych oraz ze struktur gminnych organizacji

Zapewni, że wprowadzi zajęcia pozaszkolne odbywające sie 2 razy tygodniowo w sołeckich świetlicach : kursy języka, tańca, nauki gry na instrumentach, kursy dyscyplin sportowych w tym zwiększenie budżetu na klub sportowy tęczy ojrzeń, karate .....

Zapewni zwiększenie stałego zatrudnienie w obszarach gminnych takich jak : nauczanie pozaszkolne, pomoc społeczna osób starszych, obsługa organizacji społecznych takich jak KGW w każdym sołectwie, do organizacji cyklicznych wydarzeń w istniejących klubach sportowych (tęcza ojrzeń, karate) oraz nowo powstałych Stowarzyszeń i Fundacji 

Zapewni pomoc osobom będących bez pracy i nie objętych zasilkiem społecznym w postaci wsparcia rzeczowego w postaci dodatków żywieniowych, ubrań, mieszkania głównie w okresie zimowy bądź będących w trudniej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej.

Utworzy co najmniej 100 miejsc pracy w krótkim okresie poprzez powołanie Zakładu Komunalnego wykonującego zlecenia gminne takie jak remonty i budowa dróg, chodników i parkingów gminnych, budowa objektów planowanych w budżecie na kwotę ok 14 mln zł kosztem rezygnacji ze zleceń publicznych na rzecz firm zewnętrznych wyłanianych w przetargach 

Wybuduje Halę Gminną ok. 1000 m2 z programów pomocowych PROW - Targowisko jako siedzibę Spółdzielni Rolniczej zajmującej się konfekcją i sprzedażą lokalnych produktów rolnych zgodnie z nową ustawą zezwalającą rolnikom na sprzedaż własnych produktów bez sanepidu.

Wybuduję salę biesiadną w której będą miały miejsce : kawiarnia, dyskoteka, gminne zabawy, konkursy tańca, śpiewu, językowe, ludowe, ..... integrujące życie społeczne w gminie.

Przeprowadzi gazyfikację wsi z istniejącego przyłącza gazowego PERN na terenie gminy Ojrzeń z udziałem programów pomocowych 

Sfinansuje indywidualną kanalizację gospodarstw domowych w formie przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii tzw. biologicznych bądź rozsączkowych obniżając tym samym koszty wywozu szamba o stopie zwrotu do 3 -5  lat 

Zorganizuje program Prosument przy 40% udziale NFOŚ  na instalacje paneli fotowoltaicznych produkujących własny prąd przez okres 25 lat o stopie zwrotu 5-7 lat 

Zagospodaruje istniejące objekty sportowe głównie boisko Orliki w Kraszewie, Ojrzeniu, OSP, Świetlice sołeckie w regularnie odbywające się zajęcia zatrudniając w tym celu animatorów, instruktorów i trenerów czynnie uprawiających swoje hobby lub/i sport

Kierujący się rozsądkiem i tokiem myślenia że to nie hala czy boisko pełnowymiarowe jest tu ważne a Trener i jego Zespół czyli Mieszkańcy są najważniejsi a to czy sam trening odbywa się na sztucznej trawie czy na łące jest najmniej ważne, gdyż jak nie ma motywacji do trenowania w postaci nagród finansowych, rzeczowych i w postaci awansu społecznego to nie też ZESPOŁU


Zrezygnuje z kosztownych inwestycji nie służących mieszkańcom a jedynie ich wykonawcom czyli obcym firmowm wykonawczym generującym wysokie koszty pośrednie, które po ich wykonaniu stoją puste i pozamykane bo nie ma planu ich zagospodarowania. 

To zajęcie dla Naszych Mędrców Radnych, którzy nie pozwolą się za Nos Wodzić !
To zajęcie dla Naszego Wójta Kontraktowego, który poprowadzi Nas ponad podziały !

aktywni mieszkańcy GO


Comments